SPICH.

Kamp Vlaanderen / Kamp Boudewijn.

Vroeger :

O.a. 7eLinie Bn waren hier, alsook 202 Cie Ord en 3A.

Nu :

Kamp is overgedragen aan de Duitse autoriteiten, en er staat nu een monumenet ter herinnering.

 

Blok KTG.

 

Kwartier Knesselaere.

Vroeger :

Thuisbasis van o.a. 1Cy. Hier had op 7 juni 2002 de afscheidsparade plaats van Belgische Strijdkrachten in Duitsland. 

Voertuig B CIE.

 

Parade Regimentfeesten Eerste Cyclisten 1971. SM Eddy Standaert in voertuig en rechtstaande de Eerste Sergeant Majoor B Cie

Nu :

Kwartier is momenteel reeds aan Duitse overheid teruggegeven. Begin 2005 startte de afbraak. 

 

Ooit het paradeplein.

 

Messcomplex.

 

 

Kwartier De Schepper.

Vroeger :

3 Lanciers, Ardeense Jagers en 13 Linie waren hier gekazerneerd. 

 

Monument Ardeense Jagers.

Nu :

Toestand in 2005 is vervallen.

 

Kwartier Coppens.

Vroeger :

14 A., 17 cie Med., 17 cie Mat.,17 cie Rav TPT., Gpg Gepard. en Det C int Nr1 waren hier gekazerneerd. Ook 1A was er.

Nu :

Toestand 2003.

 

Sinds 3 oktober 2008 is het officieel, de Kapel van de kazerne te Spich is verkocht voor het symbolisch bedrag van 1 euro aan de Grieks-Orthodoxe gemeenschap. 

 

Er wordt ook gerestaureerd.

 

Hallen van 35A, nu industriële bakkerij.

 

Weg richting vroegere zwembad.

 

Vroegere school Prins van Luik.

 

Het vroegere jeugdcentrum van de Belgen in Spich. 

 

Het vroegere Museum te Spich, anno 2010 een restaurant. (Foto's J. Goddyn) 

 

Gerestaureerde huizen in de militaire wijk.

 

CMC 2004. (Foto Hedwig Verhaevre.)

 

CMC 2004 (Foto Hedwig Verhaevre.)

 

Troisdorf 2004 (Foto Hedwig Verhaevre.)

 

Troisdorf 2004 (Foto Hedwig Verhaevre.)

 

Troisdorf school 2004. (Foto Hedwig Verhaevre)

 

 

Afbraak CMC Troisdorf in november 2011. (ksta.de)

 

Afbraak CMC Troisdorf.

 

Foto's 2012 van de appartementsblokken te Eschmar.

 

Onderstaan nog enkele foto's najaar 2012.

 

Onder : maandelijks nieuws van het garnizoen Spich door TV17 sectie van DCV/BSD : versie Maart 1999.

 

 

7 militairen hebben in Spich in de Wahnerheide een gedenksteen gekregen. Zij verongelukten bij een ongeval met een MAN.

 

Brand in de voormalige Belgische school te Troisdorf op 11 april 2016 : lees hier.

Terug naar Boven

Vragen of opmerkingen : info@legerdienst.be